A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  SZMSZ, Ügyrend feltöltés alatt
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  feltöltés alatt

 

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: